Taal en Taallessen

1. SpreekTaal. Cursusmateriaal voor het leren Nederlands spreken

SpreekTaal is een taalcursus, van de organisatie Het Begint met Taal, voor mensen die Nederlands als tweede taal willen leren spreken. Het is met name geschikt wanneer de focus ligt op het leren spreken. Stichting Nieuwe Alphenaren ondersteunt deze cursus d.m.v. uitleg, cursusboekjes die in bruikleen beschikbaar zijn, en het online beschikbaar stellen van het cursusmateriaal.

Het cursusmateriaal van SpreekTaal bestaat uit:

 • Cursus serie op alfabetiserings-/beginnersniveau. Twee boekjes. “Kennismaken”
 • Cursus serie op A1 niveau (SpreekTaal 1: de eerste 1.000 woorden).
 • Cursus serie op A2 niveau (SpreekTaal 2: de volgende 1.000 woorden. Inburgeringsniveau).
 • Cursus serie op A2 naar B2 niveau (SpreekTaal 3. Inburgeringsniveau vanaf 2021).

De cursussen A1, A2 en A3 bevat 15 verschillende cursussen met bijbehorend boekjes, digitale luisterteksten en “taalriedels”. In elk boekje zit een Begeleidershandleiding . De gesproken teksten zijn direct te beluisteren via www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal. De gesproken teksten zijn dus ook via een mobiele telefoon te beluisteren. Men hoeft niet in te loggen.

De boekjes zijn ook in te zien op de website van Het Begint met Taal. Voor inlog gegevens zie hieronder bij item 2 Het Begint met Taal.

2. Het begint met Taal (Taalondersteuning voor anderstaligen- landelijk – website)

Een goede website waar taalcoaches gebruik van maken is hetbegintmettaal.nl.

Ook voor vrijwilligers van Nieuwe Alphenaren is dit een zeer informatieve site. De Stichting Nieuwe Alphenaren is aangesloten bij de organisatie Het Begint met Taal. Het Begint met Taal levert cursusmateriaal en verzorgt webinars voor ondersteuning aan vrijwilligers om statushouders te helpen Nederlands te leren. Voor SpreekTaal cursusmateriaal zie bij SpreekTaal.

E-learning

De website is nuttig voor beginnende taalvrijwilligers, en bevat instructiefilmpjes met opdrachten, tips en achtergrondinformatie. Met behulp van e-learning wordt je verder geholpen.
Er zijn e-learning sessies met als onderwerpen Tweede taal verwerving, Culturele sensitiviteit, Dilemma’s, Handige tips en Werkvormen. 

Voor toegang krijgen tot e-learning ga naar: E-learning Het Begint met Taal
Login als taalcoach en gebruik de volgende login gegevens:

Gebruikersnaam:        Stichting Nieuwe Alphenaren TV
Wachtwoord:               Welkom2015*  (vergeet niet de “*”)

Informatieve sessies (Webinars)

Je kunt je abonneren op een nieuwsbrief.
Regelmatig organiseert “Het begint met Taal” informatie sessies (webinars) waarin op een duidelijk manier eenvoudige hulpmiddelen en methodes worden aangereikt om taalles aan buitenlanders te geven. De sessies duren één uur.
Voor het inschrijven op webinars moeten gebruikersnaam en wachtwoord worden ingevuld. Voor de Stichting Nieuwe Alphenaren zijn die als volgt:

Voor toegang krijgen tot trainingen/webinars ga naar: Trainingen Het Begint met Taal

Login als taalcoach en gebruik de volgende login gegevens:

Gebruikersnaam:        Stichting Nieuwe Alphenaren TV
Wachtwoord:               Welkom2015*  (vergeet niet de “*”)

3. Aanvraag van taalcoach

In de gemeente Alphen aan de Rijn kan men taalcoaches aanvragen bij de Bibliotheek, en voor Alphen stad ook bij het Gilde Samenspraak.

Bibliotheek

Voor een taalcoach kun je bij het Taalhuis van de Bibliotheek terecht. Zie webpagina https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/leren/taalhuis.html
Hier vind je algemene informatie over o.a. Taalcafé en spreekuur, en kun je je opgeven voor een taalcoach bij “Aanmelden Taalmaatje”.

Gilde – Samenspraak (Alphen stad)

In Alphen stad kan men een verzoek voor een taalcoach indien bij het Gilde – Samenspraak.
Website: http://www.gildealphenaandenrijn.nl/index.php/samenspraak

Samenspraak is een taalproject van het Gilde, bedoeld om anderstaligen de kans te geven op een ongedwongen manier Nederlands te oefenen.

Een Nederlandse vrijwilliger en een anderstalige praten, ongeveer een jaar lang, eens per week Nederlands met elkaar. De gesprekken duren minimaal 1 uur en gaan over onderwerpen waar de twee personen belangstelling voor hebben. De Nederlandse vrijwilligers worden ondersteund en voorzien van materiaal door de coördinatoren van het Gilde.

Aanmelden van een anderstalige bij Het Gilde-Samenspraak kan door telefonisch contact op te nemen met het Gilde: 0172 -242 232. Zij nemen dan de contactgegevens op. Een Samenspraak Taalcoördinator belt de anderstalige terug. De Taalcoördinator verwacht wel dat de anderstalige het verzoek mondeling kan doen. Ook kan men een email, met opgave van verzoek en contact informatie (o.a. naam en telefoon) sturen naar samenspraak@gildealphenaandenrijn.nl.

4. TOM in de Buurt (Alphen aan den Rijn). Klassiekale Taallessen

Website: http://www.tomindebuurt.nl/ 

TOM in de Buurt is zorg en welzijn in de buurt. Eén aanspreekpunt voor alle aanbieders van ondersteuning in de buurt. In Tom zitten meerdere organisaties. Samen brengen wij zorg en welzijn bij mensen thuis of in de buurt. De individuele letters staan voor de kernwaarden: Talent, Ondersteuning, Meedoen.

Naast vele andere aktiviteiten organiseert TOM o.a voor statushouders meerdere ondersteunende taal- en inburgeringscursusen.

Contact opnemen met TOM kan door het contactsheet in te vullen op de webpagina “Contact” van Tom in de Buurt, of telefonisch contact op te nemen :088 900 4567.

5.Taalhuis Alphen aan den Rijn. Bibliotheek

Website: DigiTaalhuis – Taal (bibliotheekrijnenvenen.nl)

In de Bibliotheek wordt hulp verleend bij het zoeken naar een taalcursus of taalcoach. Ook is het mogelijk te oefenen met taal op de computers in de Bibliotheek. Op het Taalplein in de Bibliotheek zijn vele boeken te vinden om de Nederlandse te helpen leren.
Het Taalcafé, wat eens per maand in de Bibliotheek wordt gehouden, is dé plek voor iedereen om op een informele en gezellige manier elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten en om samen de Nederlandse taal te leren en te oefenen.

Het spreekuur is elke dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur.
Email: Taalvraag@bibliotheekrijnenvenen.nl
Telefoon: 0172 – 475771
Locatie: Aarplein 5 in Alphen aan den Rijn

6. De VoorleesExpress. Voor kinderen tussen 3 en 8 jaar

De VoorleesExpress helpt met de taalontwikkeling van kinderen tussen de 3 en 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme omgeving.
Twintig weken lang komt er wekelijks een voorlezer bij een gezin thuis om de kinderen voor te lezen en op andere manieren actief bezig te zijn met de Nederlandse taal. Ouders worden hierbij actief betrokken.
Ken je een gezin dat een voorlezer kan gebruiken? Mail of bel dan met Esther Poelmans of Tineke Knoester van de VoorleesExpress Rijn en Venen. Email:  rijnenvenen@voorleesexpress.nl. Telefoon:  0172-475 771.

De VoorleesExpress is onderdeel van de Bibliotheek Rijn en Venen, waaronder o.a. de gemeente Alphen aan den Rijn valt.

7. Uitspraak video’s Nederlands op YouTube
(Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen)

Website Rijksuniversiteit: Rijksuniversiteit Groningen/dutch-pronunciation-videos

Youtube kanaal van het Talencentrum: YouTube kanaal Talencentrum.

De uitspraak van bepaalde Nederlandse klanken zoals de /au/, /oe/ en /ui/, /b/ of /p/ en /u/ is voor anderstaligen nog niet zo eenvoudig. De sectie Nederlands van het Talencentrum heeft daarom de tien moeilijkste klanken op video gezet.  De video’s zijn zeer geschikt als zelfstudiemateriaal of om in de cursus te gebruiken als docenten extra aandacht aan bepaalde klanken willen besteden. 

Er zijn twee afspeellijsten met 48 korte video’s. In een afspeellijst zijn er per klank drie video’s, namelijk een uitlegvideo, een video met een discriminatieoefening met feedback en een video met een reproductieoefening.  In de tweede afspeellijst zijn er 12 video’s met discriminatieoefeningen zonder feedback. Deze video’s kunnen docenten in de klas gebruiken.

De uitspraakvideo’s zijn gemaakt door Jelske van der Hoek en Ine Sandor. Zij zijn werkzaam bij de sectie Nederlands van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Waar kan ik de video’s vinden? Alle video’s zijn beschikbaar op het Youtubekanaal van het Talencentrum

8. Vertaler Arabisch en Eritrees (Tigrynia)

Arabisch – Nederlands vertaler

Voor vertaling van het Arabisch naar Nederlands, en andersom, zijn meerdere vertalers beschikbaar. Enige mogelijkheden:

 • Google Translate: https://translate.google.nl/?hl=nl.
  Google Translate kan als app worden gedownload op de smartphone. Google Translate kan zowel geschreven tekst overzetten, maar  ook Nederlands ingesproken tekst in gesproken Arabische tekst.
 • De App “Microsoft Translator” voor zowel Android en IOS smartphones en Windows.

Tigrynia – Nederlands vertaler (Eritrees)

Tigrynia is de taal die wordt gesproken in Eritrea.

 • De App “Microsoft Translator” voor zowel Android en IOS smartphones  en Windows.
 • Een veel gebruikte vertaler Tigrynia – Nederlands en Nederlands – Tigrynia is: http://www.geezexperience.com/dictionary/ . Op de website kan ook een app gedownload worden voor een offline English – Tigrynia Dictionary

9. Tips voor goed taalcontact

Hierbij een aantal tips om het eigen taalgebruik aan te passen voor statushouders:

 1. Het is beter om belangrijke woorden een beetje te benadrukken, bijvoorbeeld: “hoeveel jaar oud is jouw zoon?
 2. Een zin is makkelijker te begrijpen als je een belangrijk woord apart zet. Bijvoorbeeld: “ga je naar de markt?” wordt dan: “De markt, ga je daar vaak naar toe?”.
 3. Je bent beter verstaanbaar als je zeer korte pauzes inlast tussen de woorden, wel met behoud van een natuurlijk spreektempo en intonatie.
 4. Verlaag je luistertempo; geef de ander de tijd om uit zijn woorden te komen.
 5. Gebruik woorden die vaak voorkomen.
 6. Uitdrukkingen zijn moeilijk, houd daar rekening mee. (Ofwel: gebruik ze weinig).
 7. Laat geen woorden weg (zoals “Zoon hoeveel jaar?”).

( Tips uit “Training voor taalvrijwilligers”, een basistraining van “Taal voor het leven”. Opgave voor deze training, bestaande uit 4 dagdelen, bij Taalplein in de bibliotheek)

10. Net in Nederland. NOS nieuws van de week

Een selectie uit het Nederlandse media-aanbod voor o.a. statushouders.
Weblink Net in Nederland: http://www.netinnederland.nl/
Met een selectie van het publieke media-aanbod wordt op allerlei manieren inzicht gegeven in de Nederlandse geschiedenis, gebruiken, taal, geschreven en ongeschreven wetten en regels, volksaard en eigenaardigheden.Op Net in Nederland is voor alle leeftijden informatief, educatief en cultureel aanbod te vinden zijn dat toegankelijk is gemaakt met ondertiteling in het Nederlands, Engels en Arabisch.Het online platform voorziet in een grote behoefte van vluchtelingenorganisaties aan informatie uit en over Nederland. Net in Nederland ondersteunt de inburgering en integratie van nieuwkomers met een gevarieerd Nederlands on demand programma-aanbod.

NOS nieuws van de week
Het NOS Nieuws van de Week is een journaal van 10 minuten in makkelijke taal. Het journaal is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

11. Woordenboeken

Onderstaande woordenboeken worden aanbevolen, en in bruikleen beschikbaar gesteld, door Stichting Nieuwe Alphenaren. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend via contact@nieuwealphenaren.nl.

 1. Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands/Arabisch.
 2. Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands/Engels.
 3. Van Dale pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2).

1.Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands/Arabisch.

ISBN nummer: 978 94 6077 3131 6.
Prijs: €14,99.
•Meer dan 12.500 woorden en begrippen verbeeld in 3.000 fullcolour afbeeldingen.
•Met de essentiële woordenschat voor dagelijks gebruik.
•Dubbel register: zoek een woord op in het Nederlands of Arabisch.
•Zakformaat: handig om mee te nemen.
Voor een inkijk in het beeldwoordenboek klik op van-dale-beeldwoordenboek-nederlands-arabisch en ga naar inkijkexemplaar.

2.Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands/Engels.

ISBN nummer: 978 94 6077 2412.
Prijs: €14,99.
•Meer dan 15.000 woorden en begrippen verbeeld in 3.000 fullcolourafbeeldingen.
•Met de essentiële woordenschat voor dagelijks gebruik.
•Dubbel register: zoek een woord op in het Nederlands of Engels.
•Zakformaat: handig om mee te nemen.
Voor een inkijk in het beeldwoordenboek of klik op van-dale-beeldwoordenboek-nederlands-english en ga naar inkijkexemplaar.

3.Van Dale pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2)

Voor de meer gevorderden is er het Van Dale pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2)
ISBN nummer: 978 94 6077 0623.
Prijs: €16,99.
Voor een inkijk in het beeldwoordenboek, zie bijlage, of klik op van-dale-pocketwoordenboek-nederlands-als-tweede-taal en ga naar inkijkexemplaar.
Dit pocketwoordenboek bevat de 15.000 belangrijkste trefwoorden en de meest gebruikte uitdrukkingen uit het Nederlands. Dit woordenboek is speciaal gemaakt om Nederlands te leren als dat niet de moedertaal is. Door omschrijvingen zonder moeilijke woorden, duidelijke voorbeelden en gebruik van kleur is het een woordenboek waarmee iedereen slaagt. Het woordenboek wordt door docenten aanbevolen.

12. Inburgeringsexamens oefenen. Duo site.

Inburgeringsexamens kunnen worden geoefend op de site van DUO: https://www.inburgeren.nl/examen-doen/oefenen.jsp.