Administratieve, financiële, juridische en sociale hulp

De vrijwilligers kunnen alleen hulp aanbieden met de simpele dingen, maar voor additionele trainingen, informatie en hulp kunnen zij de statushouders doorverwijzen naar andere organisaties. Hieronder is een overzicht gegeven van deze informatie en organisaties in de gemeente Alphen aan den Rijn.

1. Tom in de Buurt. Hulp, administratieve ondersteuning – Papierwinkel
2. Bijstandswinkel 
3. Het Gilde. Hulp bij belasting en administratie
3. Financiële hulp. Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn
4. Schuldhulpverlening gemeente
5. Psychosociale Ondersteuning Vluchtelingen. Handreiking voor vrijwilligers
6. Bijzondere Bijstand
7. Jeugdeelnamefonds. Sporten en cultuuractiviteiten voor jeugd
8. VluchtelingenWerk, Juridische hulp
9. Huiselijk geweld
10. Discriminatie melden
11. Buurtbemiddeling

1. TOM in de Buurt . Hulp, administratieve ondersteuning – Papierwinkel

Website: http://www.tomindebuurt.nl/

TOM in de Buurt is zorg en welzijn in de buurt. Eén aanspreekpunt voor alle aanbieders van ondersteuning in de buurt. In Tom zitten meerdere organisaties. Samen brengen wij zorg en welzijn bij mensen thuis of in de buurt. De individuele letters staan voor de kernwaarden: Talent, Ondersteuning, Meedoen.

Voor het geval een statushouder grote (sociale) problemen heeft adviseren wij een wijkcoach van Tom in de Buurt in te schakelen. Zij staan er voor opgesteld om bewoners met problemen te helpen en verdere hulp in te schakelen.

Voor taallessen, die Tom in de Buurt ook organiseert, zie de sectie Taal en Taallessen.

Tom in de Buurt verleent ook administratieve ondersteuning. Daarvoor staat opgesteld de organisatie “Tom Admistratief” beter bekend als de “Papierwinkel”. Vrijwilligers zijn beschikbaar in verschillende locaties. Daarnaast zijn er vrijwilligers, voor meer strukturele administratieve hulp, die aan huis komen. Vrijwilligers van Nieuwe Alphenaren kunnen deze strukturele hulp hulp aanvragen voor hun statushouder door te bellen naar het algemene telefoonnummer 088 900 4567 met opgave van contact- en achtergrondinformatie. De statushouder moet hiermee akkoord zijn gegaan.

Voor de lokaties en openingstijden van de Papierwinkel klik op Lokaties en openingstijden Papierwinkel. 

De statushouder neemt mee naar het gesprek: geldig legitimatiebewijs, formulier, DigiD (indien nodig) en eventueel iemand die hem kan helpen met vertalen. Een maatje van Nieuwe Alphenaren mag meegaan

Lokaties en openingstijden Papierwinkel per 14-01-2022

2. Bijstandswinkel

Bijstandswinkel, website: www.bijstandswinkel.nl

De bijstandswinkel helpt mensen op bijstandsniveau met:

 • Uitkeringen
 • Bezwaarschriften (contact met gemeente/belastingdienst….)
 • Moeilijke brieven
 • Formulieren invullen (ook digitaal)
 • Rekeningen / betalingsherinnerinneringen
 • Belastingzaken:
  o Zorgtoeslag
  o Huurtoeslag
  o Kinderopvang toeslag
  o Kindgebonden budget
  o Persoonsgebonden budget
  o Belasting aangifte/voorlopige aanslag
  o DigiD

De bijstandswinkel:

 • Helpt mensen met een uitkering of een laag inkomen bij hun contacten met de gemeente (serviceplein) en andere organisaties.
 • Informeert over uitkeringen en kunnen helpen bij de (digitale) aanvragen ervan.
 • Informeert over het “Sociaal Domein”. Dat betreft alle zaken m.b.t. werk, inkomen en zorg.
 • Helpt met het schrijven van brieven en bezwaarschriften.
 • Helpt bij het invullen van moeilijke formulieren.
 • Gaat op verzoek mee naar een hoorzitting en helpen bij een gesprek met een ambtenaar.
 • Verzorgt de Belastingaangifte, Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag en het Kindgebonden Budget.

Locatie Bijstandswinkel: Zwembad/wijkcentrum Aquarijn, Cantharel, 2403 RA  Alphen aan den Rijn
Email: info@bijstandswinkel.nl
Telefoon: 0172 533179 (Tijdens openingstijden)

De openingstijden van de Bijstandswinkel zijn:

Dinsdagmiddag:    13.30 – 15.00
Vrijdagochtend:     09.30 – 11.30

3. Het Gilde. Hulp bij belasting en administratie

De hulp die het Gilde in Alphen aan den Rijn biedt is bedoeld voor mensen met een laag (minimum) inkomen.
Het Gilde biedt hulp bij belasting en administratie. Indien nodig komt men aan huis.

Contact informatie:
Telefoon: 0172 242 232
E-mail: info@gildealphenaandenrijn.nl
Website: www.gildealphenaandenrijn.nl

4. Financiële hulp. Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn

Website: http://www.geldzorgalphen.nl/

Sommige statushouders komen ongewild in financiële problemen. Dit gebeurt doordat ze totaal onbekend zijn met alle regelingen en termen maar ook door taalproblemen.
Sinds kort is het mogelijk dat statushouders bij financiële problemen door de geldmaatjes van de Stichting Geldzorg kunnen nu statushouders met financiële problemen helpen. Daarbij worden zij geholpen door taalondersteuners die Tigrinya of Arabisch spreekt. De geldmaatjes helpen mensen bij financiële problemen, van schuldhulpverlening tot belastingzaken, toeslagen, kwijtschelding, budgetteren etc..

Kent u iemand die Arabisch of Tigrinya spreekt en die financiële hulp nodig heeft en de Nederlandse taal onvoldoende machtig is?  Aanmelden kan via de Stichting Geldzorg op telefoonnummer 06 39 00 34 08 of via de website http://www.geldzorgalphen.nl/contact. Dan gaat het proces verder lopen. Hulpvragers kunnen zich ook zelf aanmelden.

5. Schuldhulpverlening gemeente

Wanneer men schulden of betalingsachterstanden heeft en men weet niet hoe men dit zelf kan oplossen, vraag de gemeente dan om hulp. De gemeente kijkt samen naar mogelijke oplossingen.
Voor meer informatie klik op: Schuldhulpverlening gemeente Alphen aan den Rijn.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Psychosociale Ondersteuning Vluchtelingen

Vluchtelingen afkomstig uit oorlogsgebieden hebben vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. In veel gevallen hebben zij huis en haard, familie en vrienden, werk en school moeten achterlaten. Deze ervaringen kunnen ernstige invloed hebben op hun gezondheid. Tegelijkertijd zijn vluchtelingen veerkrachtig en willen zij graag een nieuwe leven beginnen. Hoe kunnen vrijwilligers helpen in deze onzekere fase?

Bijgaand document is een handreiking  bedoeld voor vrijwilligers die met vluchtelingen werken. Deze handreiking geeft aan wat u wel en wat u niet moet doen. Daarnaast geeft het praktische informatie over waar u terecht kunt voor specifieke hulpvragen.

Klik hier voor het document Psychosociale Ondersteuning Vluchtelingen

7. Bijzonder bijstand

In bijzonder omstandigheden kan op de gemeente een financiëel beroep worden gedaan. Er zijn ook een aantal regelingen voor kinderen tot 18 jaar.

Voor de webpagina  “Bijzonder bijstand” van de gemeente, klik hier: Gemeente bijzonder bijstand.

8. Jeugd Deelname Fonds. Sporten en cultuuractiviteiten voor jeugd

Het Jeugd Deelname Fonds is een stichting in Alphen aan den Rijn die vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten en aan cultuuractiviteiten moeten kunnen deelnemen. Het Jeugd Deelname Fonds betaalt lesgelden of contributies van cultuur- en sportactiviteiten voor kinderen van 4 t/m 18 jaar waarvan de ouders onder het sociaal minimum leven.

Meer informatie leest u op de website van het Jeugd Deelname Fonds: http://www.jeugddeelnamefonds.nl/

Aanvraag:

 • Aanvragen kunnen alleen door een intermediair waar het fonds mee samenwerkt worden ingediend. Intermediairs zijn mensen die beroepsmatig met gezinnen te maken hebben en dus op de hoogte zijn van de financiële situatie
 • Heeft u nog geen contact met een intermediair, maar denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor een financiële bijdrage? Neemt u dan contact op met een docent op school, schulphulpverlener van de gemeente, Bureau Jeugdzorg of een wijkcontactpersoon of sportbuurtwerker in de wijk. U kunt ook een e-mail sturen naar info@jeugddeelnamefonds.nl.

9. VluchtelingenWerk, Juridische hulp.

VluchtelingenWerk heeft een dependances voor Juridisch Begeleiding in Alphen aan den Rijn.

De Juridische begeleiding is gerelateerd aan Verblijfrecht voor vluchteling. Hieronder valt hulp bij gezinshereniging, verblijfsvergunningen, zoeken naar familieleden, hulp bij doorverwijzen, en hulp voor (uitgeprocedeerde) vluchtelingen die willen terugkeren naar het land van herkomst.

Locatie: Buurthuis Mozaïek, Parelstraat 2, 2404 AD Alphen aan den Rijn

Afspraken op woensdag middag tussen 13.00 en 17.00 uur. Inloop is mogelijk tussen 13.00 en 14.30 uur.

Maak een afspraak via whatsapp: 06 82 957 092 of via email: alphenaandenrijn@vluchtelingenwerk.nl.

(01-06-2024: dag gewijzigd naar woensdag.  19-08-2023: locatie en dag gewijzigd)

10. Huiselijk geweld

Voor het geval huiselijk geweld bij u wordt gemeld, en hulp is gewenst, kunt u het beste contact (laten) opnemen met Tom in de Buurt: algemene telefoonnummer 088 900 4567.

U kunt ook contact opnemen met Veilig Thuis: telefoon 0800-2000. Website: veiligthuis.nl.

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als je zelf betrokken bent, of iemand uit je omgeving dat is.
Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie.

Een andere mogelijkheid is Meldpunt Zorg en Overlast: telefoon 088 308 36 20. Voor meer informatie zie: Meldpunt Zorg en Overlast.

11. Discriminatie melden

Wanneer bij u discriminatie wordt gemeld en u wilt daar werk van maken dan kunt u dat bij ons melden.

Stichting Nieuwe Alphenaren is aangesloten bij Stichting IDB, Inclusie en Discriminatie Bestrijding.

Stichting IDB is centraal aanspreekpunt voor 23 gemeenten in Holland Midden en Haaglanden en behandelt, adviseert en bemiddelt in geval van discriminatie klachten.

Bij Stichting Nieuwe Alphenaren staan hiervoor als aanspreekpunten opgesteld: Ruby Loppé en Kees Wenting.

Voor meer informatie over Stichting IDB zie: https://stichtingidb.nl/. U kunt hier ook rechtstreeks melden.1

12. Buurtbemiddeling in Alphen aan den Rijn

Voor je het weet groeien kleine irritaties in een buurt uit tot grote conflicten. Helaas zijn statushouders daar ook regelmatig bij betrokken. Heel begrijpelijk soms.
Buurtbemiddeling van Participe helpt om het niet zover te laten komen. Met informatie, advies en bemiddeling zorgen zij dat er weer ruimte komt voor wederzijds begrip.
De bemiddelaars zijn een twintigtal getrainde vrijwilligers, sommige met professionele achtergronden. Ze dragen geen oplossingen aan, maar helpen buren om zelf een oplossing te vinden.
Voor meer informatie zie bijgaande folder.

Contact met buurtbemiddeling: telefoon 0172 – 42 75 00, e-mail buurtbemiddeling@participe.nl

Klik hier voor het document Buurtbemiddeling Participe