Beleidsplan Stichting Nieuwe Alphenaren

• Het werk dat de Stichting doet:
Het samenbrengen van statushouders en inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn om de afstand tussen deze groepen te verkleinen en statushouders op weg te helpen naar sociale participatie en zelfredzaamheid.

• De manier waarop de instelling geld werft:
Werving van fondsen, verkrijgen van subsidie en donaties.

• Het beheer van het vermogen van de instelling:
De penningmeester beheert ontvangsten en uitgaven van gelden en legt deze transacties in een administratie vast.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

• De besteding van het gelden van de instelling:

  1. Werven van maatjes, contact onderhouden en informeren van maatjes.
  2. Voorlichting geven aan, en cursussen organiseren voor coördinatoren en maatjes om de samenkomsten van statushouders en maatjes zo efficiënt mogelijk te maken.
  3. Communicatie met de pers en burgers in Alphen aan de Rijn via lokale communicatie kanalen (o.a. weekkranten, digitale websites, radio, tv) en folders.
  4. Organisatie van regelmatig bijeenkomsten met maatjes voor uitwisseling van ervaringen en afstemming van benodigde hulp.
  5. Organisatie van themabijeenkomsten.
  6. Organiseren van inloopavonden voor wijkbewoners en statushouders.
  7. Organiseren van gezamenlijke activiteiten voor statushouders en vrijwilligers.