Informatie voor statushouders

( English translation below)

Als statushouder woon je misschien al een tijdje in Nederland. Misschien heb je ook al Nederlandse les gevolgd ben je een beetje de weg gaan vinden in je buurt. Maar leren leven in de Nederlandse samenleving kost nog een beetje moeite. Stichting Nieuwe Alphenaren bied daar hulp voor.

Een maatje/buddy kan 1,5 tot 2 uur in de week jou komen helpen met het leren van de Nederlandse taal en gewoontes, op een informele manier. Want, integreren in Nederland moet ook gewoon leuk zijn! Het is allemaal vrijwillig, dus gratis.

Wil jij ook een buddy? Stuur dan een mail in het Nederlands (probeer maar!), Engels of Arabisch naar: contact@nieuwealphenaren.nl

English translation:

As a refugee with an residence permit you might be living in The Netherlands for a while now. Maybe you are also getting Dutch language classes and trying to find your way in the neighbourhood. But learning to live in the Dutch society could still be a little difficult. Nieuwe Alphenaren offers help.

A buddy (in Dutch called ‘maatje’) will be spending 1,5 to 2 hours a week helping you with learning the Dutch language and culture, but in an informal way. Because, integrating in Holland should also be fun! We all work as volunteers, so it is free.

Do you also want a buddy? Send us an e-mail in Dutch (give it a try!), English or Arabic to: contact@nieuwealphenaren.nl

Verlenging verblijfsvergunning voor statushouders en/of aanvraag naturalisatie

Of de verblijfsvergunning van de statushouder verlengd moet worden kunt u zien op de ID kaart van de statushouder. Of in de betreffende brief van de IND aan de statushouder.

U als statushouder heeft in het jaar van uw aankomst in Nederland een verblijfsvergunning bepaalde tijd gekregen. Let er op dat u deze verblijfsvergunning na vijf jaar moet vernieuwen! U krijgt daar dus ook een brief over van de IND.

Als u geen geldige verblijfsvergunning heeft, heeft dat soms vervelende gevolgen. U kunt dan bijvoorbeeld beperkt reizen, zich niet legitimeren etc. U mag dan wel naar school of werken. Let er dus op dat u op tijd uw verblijfsvergunning verlengt.

Website IND: www.ind.nl – doorklikken op VERBLIJFSVERGUNNINGEN, en vervolgens op ASIEL.

Theoretisch kan na vijf jaar en een geslaagde inburgering ook direct gekozen worden voor een aanvraag verblijfsvergunning onbepaalde tijd. Echter de tijd die de IND daar voor nodig heeft kan de statushouder in de problemen brengen.

Daarom raden we aan:

  • Altijd eerst de verblijfsvergunning bepaalde tijd te verlengen bij de IND. In voorkomende gevallen ging dat vrij snel, moet wel vanaf drie maanden voor het verlopen aangevraagd worden en is gratis en kan digitaal via de verbeterde website van de IND. Uiteindelijk moet de nieuwe kaart persoonlijk opgehaald worden. Men krijgt daar bericht over.
  • En daarna de aanvraag onbepaalde tijd te doen, als men dat wil, maakt dan niet meer uit wanneer dat dan gebeurt en hoe lang het duurt. Wel moet hiervoor de inburgering afgerond zijn en het verblijf in Nederland met vergunning 5 jaar of meer zijn. Hiervoor moet ook een bezoek aan de IND in den Haag afgelegd worden voor de vingerafdrukken. Deze aanvraag kost wel geld, kan ook via de verbeterde website van de IND en met IDEAL betaling.
  • De aanvraag naturalisatie gaat niet via de IND maar moet men bij de gemeente aanvragen en eerst een vergunning onbepaalde tijd Dit kost ook geld en kan wel een jaar duren. Toekenning Nederlanderschap gaat niet gepaard met een paspoort. Dat moet apart aangevraagd worden bij de gemeente.