Uitgeoefende activiteiten van de stichting Nieuwe Alphenaren in 2016 – 2024.

 1. Oprichting
  Op 11 januari 2016 is de Stichting Nieuwe Alphenaren formeel via de notaris in Alphen aan den Rijn opgericht. Het startkapitaal voor de stichting werd geleverd door het DPA, Diaconaal Platform Alphen, dankzij gehouden collectes.
 2. Vorming van het Bestuur
  Het voorlopige bestuur is na de oprichting geformaliseerd en uitgebreid tot het huidige aantal zoals aangegeven op deze site
 3. Interne activiteiten
  Uiteraard heeft het omschrijven van de geplande activiteiten: het zoeken van vrijwilligers en statushouders en het koppelen daarvan inclusief begeleiding, al veel tijd en papierwerk gevraagd in de eerste maanden na de oprichting.

Deze website is eveneens begin 2016 online gegaan en wordt continu verbeterd en uitgebreid. Ook een informatieve/wervingsfolder is inmiddels beschikbaar op papier en digitaal, uitgebracht in 4 talen: Nederlands, Engels, Arabisch en Eritrees.  Folders zijn samengesteld met informatie over Syrië en Eritrea, hun bewoners en de achtergronden van de vlucht, opvang en verdere stappen. In september 2016 is de Facebook pagina opgezet.

Regelmatig worden er vrijwilligers bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij wordt informatie uitgewisseld in groot verband, maar ook in kleinere groepen onderling. In 2016 zijn er drie vrijwilligersbijeenkomsten geweest, in 2017 drie, in 2018 vier en in 2019 éénmaal.
In 2020 zijn door de corona pandemie geen bijenkomsten georganiseerd. In 2021 is voorzichtig weer 1 kleine bijeenkomst gehouden ondanks de voortdurende pandemie.

Voor vrijwilligers zijn op uitleen basis beschikbaar:

 • Uitgebreid (taal)cursus materiaal “SpreekTaal”, van de organisatie Het Begint met Taal. Vrijwilligers worden in het gebruik daarvan ondersteund door coördinatoren.
 • (Beeld)woordenboeken.

Voor het zoeken van vrijwilligers is de hulp ingeroepen en ruimhartig verkregen van de lokale pers, zowel op papier als digitaal via het internet. Deze publiciteit heeft geholpen om nog steeds veel koppels van vrijwilliger(s) en statushouders actief te hebben. 

Het vinden van statushouders vraagt om een andere benadering, daar de meesten de taal niet machtig zijn en dus ook de lokale pers niet lezen. Noodzakelijk bleek het te zijn om op allerlei plaatsen en bij vele gemeentelijke, religieuze en andere instellingen bekend te maken dat er in Alphen aan den Rijn een stichting bestaat die vrijwilligers kan koppelen aan statushouders die steun kunnen gebruiken bij de kennismaking met en inburgering in de Nederlandse maatschappij. Contacten met statushouders komen nu voornamelijk tot stand door contacten met wijkcoaches en via landgenoten.

Voor het begeleiden van de vrijwilligers en de statushouders zijn momenteel 4 coördinatoren (vrijwilligers) actief, die de intake, koppeling en voortgang verzorgen.

Er zijn meerdere cursussen gegeven om vrijwilligers aanvullende informatie te geven over het omgaan met mensen uit geheel andere culturen en het leren van de Nederlandse taal. Cursussen en workshops die o.a. gegeven zijn, zijn Omgaan met Grenzen Stellen, Workshop Eritrea, Interculturele Bewustwording en taalcursussen. Voor Eritrese statushouders is eenmalig een uitgebreide interactieve workshop gehouden in het Tigrinya (Eritrese taal) over Nederlandse gewoontes, gebruiken, regels, en wat men van Nederlandse burgers verwacht. In navolging hiervan heeft de gemeente een aantal gelijke workshops georganiseerd.

Een eerste Ladies Night is georganiseerd in december 2016. Dit was een succes met een opkomst van 82 deelnemers.

Financieel gesteund door het Oranje Fonds is in 2017 begonnen met de organisatie van inloopavonden in samenwerking met Tom in de Buurt, om contacten te faciliteren tussen wijkbewoners en statushouders en tussen statushouders onderling. De eerste avond is gehouden op 18 maart 2017 in de wijk Ridderveld, Alphen Noord, die met ruim 150 deelnemers ook meteen een groot succes was. Eenzelfde aantal bezoekers kwam naar de volgende avond op 14 september in Westerhove, Alphen West, hetgeen ook een geweldig succes was. Op zaterdagmiddag 23 september werd een dergelijke activiteit georganiseerd in Boskoop tijdens de jaarlijkse jaarmarkt. Het sluitstuk van 2017, op 16 november, was de grote inloopavond in Theater Castellum met 250 bezoekers. Een Nederlandse muzikale bijdrage werd geleverd door het shanty koor “de Kreunende Sluisdeuren”. 
Voor het contact tussen vrijwilligers en statushouders en het laten kennismaken met de omgeving werden in 2017 ook groepsactiviteiten georganiseerd. Op 1 juli 2017 werd een groepsbezoek georganiseerd aan Archeon, met een 40-tal deelnemers, en aan Avifauna met meer dan 100 deelnemers. Op 1 oktober zijn twee boottochten door Alphen georganiseerd met uiteindelijk 230 deelnemers!

In september 2018 is opnieuw een gezamenlijk bezoek aan Avifauna georganiseerd voor vrijwilligers en statushouders en familieleden. Ook deze keer was de belangstelling overweldigend met bijna 300 bezoekers. Opnieuw is in samenwerking met Tom in de Buurt een succesvolle inloopavond georganiseerd in het theater Castellum in november 2018. Opnieuw met zo’n 250 bezoekers. Een Nederlandse muzikale bijdrage werd geleverd door het Castellum koor. Een tweede Ladies Night is, weer in samenwerking met Tom in de Buurt, gehouden in december 2018, met 50 bezoekers.

Ook in 2019 is weer een inloopavond georganiseerd in samenwerking met Tom in de buurt en weer in het theater Castellum. Nu met een kleine expositie van Eritrese jongeren. Ook deze keer waren er weer meer dan 200 bezoekers.  Het gezamenlijke bezoek aan Avifauna is ook in 2019 weer in september georganiseerd met weer een groot aantal deelnemers, meer dan 300! Gezien het succes van de eerdere boottocht zijn ook dit jaar weer 2 boottochten georganiseerd door Alphen met opnieuw veel, circa 210, deelnemers.

In het jaar 2020 bleken door het opkomen van de corona pandemie helaas weinig activiteiten mogelijk. In maart werd samengewerkt met SAVA bij de organisatie van de internationale vrouwendag.  Aan het einde van de zomer bleek het toch nog mogelijk het jaarlijkse bezoek aan Avifauna op beperkte schaal door te laten gaan. Verdeeld over 2 zaterdagen namen ruim 200 personen deel. In 2020 zijn door de corona pandemie geen bijenkomsten georganiseerd. 

Ook in 2021 zijn de mogelijkheden voor groepsactiviteiten beperkt door de coronapandemie. Wel bleek het mogelijk in de zomer verdeeld over 2 zaterdagen een bezoek aan Avifauna te organiseren voor statushouders en vrijwilligers en familie met uiteindelijk 280 deelnemers! Ook bleek het nog mogelijk een boottocht te organiseren met beperkte toegang voor deelnemers met een QR-code. Verdeeld over 2 tochten namen circa 120 mensen deel aan de tocht door het Groene Hart! Gelukkig bleek het ook mogelijk om koppels te blijven vormen en waren veel koppels toch actief met in acht name van de corona-maatregelen.

In 2022 zijn naast de koppeling van vrijwilligers en statushouders ook weer twee bezoeken aan Avifauna georganiseerd voor meer dan 200 bezoekers. Opnieuw werd ook een boottocht door het Groene Hart georganiseerd met ruim 100 deelnemers.
Ten gevolge van de corona-beperkingen is in 2022 slechts één bijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd.
Voor het eerst sinds corona is weer een inloopavond in theater Castellum georganiseerd met zo’n 150 bezoekers.

In 2023 is veel aandacht besteed aan de werving van nieuwe vrijwilligers om de toenemende instroom van statushouders te kunnen begeleiden. Met professionele ondersteuning is een wervingscampagne opgezet op sociale media. Tevens is een kort filmpje over het zijn van maatje bij Nieuwe Alphenaren gemaakt.
Dit jaar is weer een bijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd, die door de deelnemers als zeer geslaagd werd bevonden. Ook in 2023 zijn weer 2 bezoeken aan Avifauna georganiseerd met ruim 200 deelnemers. 

Uiteraard is in de afgelopen jaren regelmatig overleg geweest met andere organisaties die zich bezighouden met statushouders, zoals de gemeente Alphen aan den Rijn, Kwadraad, Tom in de Buurt, politie, Gilde-Samenspraak Alphen aan den Rijn, taalinstituten.

Stichting Nieuwe Alphenaren is onderdeel van het Alphens vrijwilligersoverleg GRIP.

Sinds de start van de organisatie, eind 2015, zijn er begin 2024 meer dan 500 koppels gemaakt. Momenteel zijn er meer dan 60 koppels actief.

Stand: mei 2024