Informatie voor vrijwilligers

Inhoudsopgave pagina:

1. Informatie voor vrijwilligers van Stichting Nieuwe Alphenaren
2. Vrijwilligersverzekering
3. Tijdsduur koppel
4. Doelen stellen
5. Hulp aan Oekraïense vluchtelingen

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger bij de Stichting Nieuwe Alphenaren? Vul dan het formulier in het tabblad ‘Contact’. Ook studenten, die op zoek zijn naar een maatschappelijke stage, kunnen zich aanmelden als vrijwilliger

1. Informatie voor vrijwilligers van Stichting Nieuwe Alphenaren

Doelstelling Stichting Nieuwe Alphenaren:

Het samenbrengen van statushouders en inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn om de afstand tussen deze groepen te verkleinen en statushouders op weg te helpen naar sociale participatie en zelfredzaamheid.

Doelstelling vrijwilligers: 

 • Statushouders ( vluchtelingen met een verblijfsvergunning) helpen:
  met de Nederlandse taal.
 • met kennis te maken met de Nederlandse gebruiken en gewoontes.
 • met thuis te raken in de lokale gemeente en in Nederland.
 • door samen leuke dingen te doen.

Verwijzing:
Indien nodig kunnen statushouders verwezen worden naar instanties voor hulp, bijvoorbeeld Tom in de Buurt, gemeente, huisarts, Stichting Geldzorg, Taalcoach van Stichting Gilde (Samenspraak), Taalcafé in de bibliotheek.

Evaluatie:
Na de eerste periode van 3 maanden volgt een evaluatie met de coördinator. Bij deze evaluatie kan worden besloten de activiteiten te continueren, aan te passen of te stoppen. Mogelijkerwijs is de conclusie dat additionele hulp nodig is.

Verwachtingen van vrijwilliger:

 • Eenmaal per week contactmoment met statushouder van 1,5 a 2 uur.
 • Contact opnemen met coördinator bij problemen die niet zelf opgelost kunnen worden.
 • Vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie van de statushouder.
 • Houden aan gedragscode voor vrijwilligers. De gedragscode is te vinden op de website: Nieuwealphenaren/Over ons/Gedragscode.

Plaats van samenkomst:

 • Thuis bij statushouder.
 • Locatie in overleg met statushouder.

Mogelijke activiteiten:

 • Praten: eigen situatie, eigen gebruiken, Alphen aan den Rijn, Nederland, hobby, familie, kinderen, werk, school.
 • Samen door het Nederlandse cursusmateriaal van de statushouder gaan.
 • Samen boodschappen doen, winkelen, of naar de markt.
 • Helpen met Nederlandse documenten (bij formele documenten: doorverwijzen)
 • Samen eten, barbecueën, naar concert.
 • Bezoeken van open dagen van opleidingen, instanties, organisaties, etc. 

Aanvullende informatie over statushouders:

 • De gemeente houdt een intake gesprek met de statushouders wanneer hij is toegewezen aan de gemeente maar nog niet in de gemeente woont. Na toewijzing van woonruimte houdt de gemeente nog ongeveer drie gesprekken om een aantal zaken te regelen: huisvesting, uitkering, school, arts, tandarts, aanvraag gas/water/elektriciteit, huurtoeslag, zorgtoeslag (gemeente medewerkers huisvesting statushouders), ziektekostenverzekering, WA.
 • Nieuwe statushouders, na ongeveer één maand na binnenkomst in de gemeente, ook intensief begeleid door gespecialiseerde trajectcoaches van Kwadraad. Die begeleiding duurt ongeveer één jaar.
 • Een statushouder heeft een verblijfsvergunning voor vijf jaar, waarna men een Nederlands paspoort kan aanvragen. Statushouders zijn verplicht Nederlands te leren en een inburgeringscursus te volgen.
 • Statushouders zijn al een tijdje in Nederland. Statushouders zijn in het begin waarschijnlijk heel voorzichtig om iets over zichzelf te vertellen. Wees s.v.p. voorzichtig met teveel te vragen in het begin.
 • Veel statushouders zijn net begonnen met het leren van Nederlands of hebben daar veel moeite mee. Veel statushouders zijn het Engels nauwelijks of niet machtig zijn. Sommige statushouders leren versneld Nederlands aan één van de universiteiten.

Aanvullende informatie over Stichting Nieuwe Alphenaren:

 • De stichting heeft zoveel mogelijk kennis en informatie verzameld ter ondersteuning van de activiteiten van vrijwilligers. De informatie is te vinden op de website van Nieuwe Alphenaren: http://nieuwealphenaren.nl. onder “Informatie”.
 • De Stichting geeft haar vrijwilligers ondersteuning bij het helpen statushouders beter Nederlands te leren spreken, d.m.v. het beschikbaar stellen van cursusmateriaal en advies.
 • Eens per halfjaar worden vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd.
 • Een coördinator van de Stichting neemt ongeveer elke 3 maanden contact op met een vrijwilliger om te bespreken hoe het gaat. De eerste keer wordt contact opgenomen na ongeveer één maand na de start van de ontmoetingen met de statushouder.
 • De coördinatie activiteiten rond statushouders en vrijwilligers worden uitgevoerd door Helmy Huijsman, Wijnie Habermehl, Rien en Jenny Vlam (Boskoop, Hazerswoude Dorp en Benthuizen) en Kees Wenting.
 • Informatie van en over vrijwilligers en statushouders blijft alleen bekend bij de coördinatoren. Contactinformatie kan door bestuursleden gebruikt worden voor het organiseren van evenementen. Informatie wordt daarbuiten niet gedeeld.
 • De privacy verklaring is te vinden op de website onder Over ons/Privacy Verklaring.
 • Nieuwe vrijwilligers kunnen zich opgeven, met opgave van adres en telefoonnummer, via website https://nieuwealphenaren.nl, pagina “Contact”, of via de algemene email van Nieuwe Alphenaren: contact@nieuwealphenaren.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op voor een afspraak.

Versie 21. 08-01-2022

2. Vrijwilligersverzekering

Voor alle inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft de gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. De vrijwilligersverzekering is een secundaire verzekering. Dit wil zeggen dat een vrijwilliger in eerste instantie de schade bij een eigen verzekering claimt, en wanneer dit niet lukt een beroep kan doen op de vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering loopt via de organisatie Participe.
Zie voor meer informatie: Vrijwilligersverzekering

Stichting Nieuwe Alphenaren heeft zich hierbij aangemeld. Bij schade graag contact opnemen via contact@nieuwealphenaren.nl.
(Voor informatie en brochures over de vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer klik op: Centraal Beheer/Vrijwilligersverzekering)

3. Tijdsduur koppel

Naar aanleiding van opgedane ervaringen stelt Stichting Nieuwe Alphenaren de duur van een koppeling, tussen een vrijwilliger en een statushouder, in principe op één jaar. De vrijwilliger beslist uiteindelijk zelf. Bij sommigen contacten is het wenselijk dat deze korter duren dan één jaar, en bij andere (veel) langer. Op aangeven van de vrijwilliger(s), en in overleg met één van de coördinatoren, blijft dit mogelijk.
Redenen om de tijdsduur in principe op één jaar te zetten, en niet geheel vrij te laten, zijn de volgende:

 • Bij langere contacten loopt men het risico dat deze contacten doodbloeden. Het uitgangspunt van één jaar biedt de vrijwilliger het handvat om het contact formeel te beëindigen.
 • Er is een grote behoefte aan vrijwilligers die nieuwe statushouders gaan begeleiden. Er zijn daartegenover statushouders, met een vrijwilliger, die zich al zeer goed zelfstandig kunnen redden.

4. Spoorboekje “Doelen stellen”

Aan de slag met “Het spoorboekje”.
Er zijn lange termijn doelen en korte termijn doelen. Eerdere immigratie golven hebben aangetoond dat de statushouders zelden terug gaan naar het land van herkomst. Ongeacht de situatie daar. Stel je dus in op een lang verblijf, of gewoon dus een toekomst in Nederland.
Zie voor informatie onderstaand document “Doelen stellen”, en de bijlagen met een CV voorbeeld en informatie over schoolsystemen in verschillende landen. 

5. Hulp aan Oekraïense vluchtelingen (2022)

Wanneer u Oekraïense vluchtelingen wilt helpen dan verwijzen we u door naar de volgende organisaties en webpagina’s: