"Ons doel is het samenbrengen van vluchtelingen met een status (statushouders) en Nederlanders, om de afstand tussen deze groepen te verkleinen en statushouders op weg te helpen naar een snellere integratie in de Nederlandse samenleving"

Stichting Nieuwe AlphenarenOns doel, eenvoudig geformuleerd, is het koppelen van vrijwilligers (maatjes) aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders), om de hen te helpen hun weg te vinden en zich welkom te voelen in Alphen aan den Rijn


De statushouders zijn toegelaten voor een aantal jaren en krijgen een huis toegewezen. En dan? Wie loopt een eindje met hen op? Hoe wordt deze stad voor hen leefbaar? De eerste tijd nog steeds in een vreemd land, een vreemde plaats, andere gebruiken waar je nu pas tegen aanloopt, taalproblemen, onbegrijpelijke formulieren die je in moet vullen, en nog steeds de onrust, soms de trauma’s, van je eigen land en wat je allemaal is overkomen. Wie loopt een eindje met je op?


Om dat mogelijk te maken is de Stichting Nieuwe Alphenaren opgericht. Wij willen vrijwilligers als “maatje” aantrekken en maatjes aan statushouders koppelen. Van maatjes verwachten we dat zij eens per week contact hebben met de statushouder. Zij dragen een steentje bij aan de sociale contacten met Nederlanders, zij helpen met het Nederlands, verwijzen voor hulp en cursussen door naar andere organisaties, en zij gaan samen leuke dingen doen. Op die manier komen de Nederlandse gewoontes en gebruiken vanzelf langs. Zo’n maatje kan ook als praatpaal en vraagbaak fungeren, richtingen wijzen, doorverwijzen.


Verreweg de meeste vluchtelingen komen uit Syrië, en een groot aantal uit Eritrea.


Voor informatie voor vrijwilligers - maatjes klik hier.

Voor informatie voor statushouders - vluchtelingen klik hier.

Stichting Nieuwe Alphenaren zoekt vrijwilligers


Ook studenten, die op zoek zijn naar een maatschappelijke stage, kunnen zich aanmelden als vrijwilliger.

Stichting Nieuwe Alphenaren krijgt subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn, en wordt ondersteund door de kerken in de gemeente Alphen aan den Rijn.

https://www.alphenaandenrijn.nl/                                                          

Heeft u vragen of suggesties voor de website? U kunt contact opnemen door het formulier in te vullen: