Taal en taallessen


Hier vindt u een aantal verwijzingen naar organisaties en websites die zich toeleggen op taallessen voor anderstaligen. Ook zijn er taal adviezen en een paar internet vertalers opgenomen:


 1. SpreekTaal. Cursusmateriaal voor het leren Nederlands spreken 
 2. Het begint met Taal. Hulp voor taalcoaches
 3. Het Gilde - Samenspraak. Individuele hulp met taallessen van taalcoaches
 4. Tom in de Buurt. Klassiekale taallessen
 5. Taalhuis Alphen aan den Rijn. Training voor taalcoaches
 6. De VoorleesExpress. Voor kinderen tussen 3 en 8 jaar
 7. Uitspraak video's Nederlands op YouTube (Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen)
 8. Vertaler: Arabisch en Eritrees (Tigrynia)
 9. Tips voor goed taalcontact
 10. Taalcompleet A1 en A2: lesmethode voor inburgering
 11. Net in Nederland. Een selectie uit het Nederlandse media-aanbod voor o.a. statushouders
 12. Woordenboeken
 13. Spelletjes en Speel-o-theek
 14. Inburgeringsexamens oefenen. Duo site


1. SpreekTaal. Cursusmateriaal voor het leren Nederlands spreken


SpreekTaal is een taalcursus, van de organisatie Het Begint met Taal, voor mensen die Nederlands als tweede taal willen leren spreken. Het is met name geschikt wanneer de focus ligt op het leren spreken. Stichting Nieuwe Alphenaren ondersteunt deze cursus d.m.v. uitleg, cursusboekjes die in bruikleen beschikbaar zijn, en het online beschikbaar stellen van het cursusmateriaal.


Het cursusmateriaal van SpreekTaal bestaat uit 15 cursussen op A1 niveau (SpreekTaal 1: de eerste 1.000 woorden) en 15 cursussen op A2 niveau (SpreekTaal 2: de volgende 1.000 woorden. Inburgeringsniveau).

Bij elke cursus zit een uitgebreid cursus document met een Begeleidershandleiding (H7). Daarnaast bevat elke cursus digitale luisterteksten en "taalriedels".


Voor vrijwilligers en statushouders van Stichting Nieuwe Alphenaren is een algemene online toegang opgezet voor de SpreekTaal cursussen. Men kan via PC, tablet en smartphones toegang krijgen tot het cursus materiaal:


Webadres: https://rushfiles.one

Login/emailadres: taal@nieuwealphenaren.nl

Wachtwoord: Welkom20192. Het begint met Taal (Taalondersteuning voor anderstaligen- landelijk - website)


Een goede website waar taalcoaches gebruik van maken is hetbegintmettaal.nl.

Ook voor vrijwilligers van Nieuwe Alphenaren is dit een zeer informatieve site. De Stichting Nieuwe Alphenaren is aangesloten bij de organisatie Het Begint met Taal. Het Begint met Taal levert cursusmateriaal en verzorgt webinars voor ondersteuning aan vrijwilligers om statushouders te helpen Nederlands te leren.

Voor SpreekTaal cursusmateriaal zie bij SpreekTaal.


Zestal korte leerzame filmpjes


De website geeft ook een zestal leerzame filmpje van elk een paar minuten. Om toegang te krijgen hoef je alleen je naam en email op te geven: http://www.hetbegintmettaal.nl/elearning/


De filmpjes blijken ook rechtstreeks toegankelijk te zijn.

De eerste drie filmpjes: http://www.hetbegintmettaal.nl/elearning/filmpjes-en-documenten/

De laatste drie filmpjes: http://www.hetbegintmettaal.nl/elearning/filmpjes-en-documenten-deel-2/


1. Kennismaking (5min20)

2. Taaldoelen (5min18)

3. Vijf verschillende werkvormen (6min05)

4. Bezoek aan een vrijwilligers centrale (3min10)

5. Feedback (4min53)

6. Animatie over dilemma’s bij taalcoaches (2min32)


Met name de filmpjes 3 en 6 zijn zeer leerzaam voor ons.


Informatieve sessies (Webinars)


Je kunt je abonneren op een nieuwsbrief.

Regelmatig organiseert "Het begint met Taal" informatie sessies (webinars) waarin op een duidelijk manier eenvoudige hulpmiddelen en methodes worden aangereikt om taalles aan buitenlanders te geven. De sessies duren één uur.

Voor het inschrijven op webinars moeten gebruikersnaam en wachtwoord worden ingevuld. Voor de Stichting Nieuwe Alphenaren zijn die als volgt:

Gebruikersnaam: Stichting Nieuwe Alphenaren

Wachtwoord: Alphen2016(vergeet niet de "*")3. Het Gilde - Samenspraak. Taalcoaches (Alphen aan den Rijn)


Website: http://www.gildealphenaandenrijn.nl/index.php/samenspraak


Samenspraak is een taalproject van het Gilde, bedoeld om anderstaligen de kans te geven op een ongedwongen manier Nederlands te oefenen.


Een Nederlandse vrijwilliger en een anderstalige praten, ongeveer een jaar lang, eens per week Nederlands met elkaar. De gesprekken duren minimaal 1 uur en gaan over onderwerpen waar de twee personen belangstelling voor hebben. De Nederlandse vrijwilligers worden ondersteund en voorzien van materiaal door de coördinatoren van het Gilde.


Aanmelden van een anderstalige bij Het Gilde-Samenspraak kan door telefonisch contact op te nemen met het Gilde: 0172 -242 232. Zij nemen dan de contactgegevens op. Een Samenspraak Taalcoördinator belt de anderstalige terug. De Taalcoördinator verwacht wel dat de anderstalige het verzoek mondeling kan doen. Ook kan men een email, met opgave van verzoek en contact informatie (o.a. naam en telefoon) sturen naar samenspraak@gildealphenaandenrijn.nl.


 

4. TOM in de Buurt (Alphen aan den Rijn). Klassiekale Taallessen


Website: http://www.tomindebuurt.nl/ 


TOM in de Buurt is zorg en welzijn in de buurt. Eén aanspreekpunt voor alle aanbieders van ondersteuning in de buurt. In Tom zitten meerdere organisaties. Samen brengen wij zorg en welzijn bij mensen thuis of in de buurt. De individuele letters staan voor de kernwaarden: Talent, Ondersteuning, Meedoen.

Naast vele andere aktiviteiten organiseert TOM o.a voor statushouders meerdere ondersteunende taal- en inburgeringscursusen.


Contact opnemen met TOM kan door het contactsheet in te vullen op de webpagina “Contact” van Tom in de Buurt, of telefonisch contact op te nemen (0172 244255) of een bezoek te brengen naar het wijkcentrum de Ridder op Concertweg 3, Alphen aan den Rijn.5.Taalhuis Alphen aan den Rijn. Bibliotheek


Website: http://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/taalhuis.html


In de Bibliotheek wordt hulp verleend bij het zoeken naar een taalcursus of taalcoach. Ook is het mogelijk te oefenen met taal op de computers in de Bibliotheek.

Op het Taalplein in de Bibliotheek zijn vele boeken te vinden om de Nederlandse te helpen leren.

Het Taalcafé, wat eens per maand in de Bibliotheek wordt gehouden, is dé plek voor iedereen om op een informele en gezellige manier elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten en om samen de Nederlandse taal te leren en te oefenen.


Het spreekuur is elke dinsdag van 13.00 tot 14.00 uur.


Email: Taalvraag@bibliotheekrijnenvenen.nl

Telefoon: 0172 – 475771

Locatie: Aarplein 5 in Alphen aan den Rijn6. De VoorleesExpress. Voor kinderen tussen 3 en 8 jaar


De VoorleesExpress helpt met de taalontwikkeling van kinderen tussen de 3 en 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme omgeving.

Twintig weken lang komt er wekelijks een voorlezer bij een gezin thuis om de kinderen voor te lezen en op andere manieren actief bezig te zijn met de Nederlandse taal. Ouders worden hierbij actief betrokken.

Ken je een gezin dat een voorlezer kan gebruiken? Mail of bel dan met Esther Poelmans of Tineke Knoester van de VoorleesExpress Rijn en Venen. Email:  rijnenvenen@voorleesexpress.nl. Telefoon:  0172-475 771.


De VoorleesExpress is onderdeel van de Bibliotheek Rijn en Venen, waaronder o.a. de gemeente Alphen aan den Rijn valt.7. Uitspraak video's Nederlands op YouTube

(Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen)


Website Rijksuniversiteit: Rijksuniversiteit Groningen/dutch-pronunciation-videos

Youtube kanaal van het Talencentrum: YouTube kanaal Talencentrum.


De uitspraak van bepaalde Nederlandse klanken zoals de /au/, /oe/ en /ui/, /b/ of /p/ en /u/ is voor anderstaligen nog niet zo eenvoudig. De sectie Nederlands van het Talencentrum heeft daarom de tien moeilijkste klanken op video gezet.  De video's zijn zeer geschikt als zelfstudiemateriaal of om in de cursus te gebruiken als docenten extra aandacht aan bepaalde klanken willen besteden. 


Er zijn twee afspeellijsten met 48 korte video's. In een afspeellijst zijn er per klank drie video's, namelijk een uitlegvideo, een video met een discriminatieoefening met feedback en een video met een reproductieoefening.  In de tweede afspeellijst zijn er 12 video's met discriminatieoefeningen zonder feedback. Deze video’s kunnen docenten in de klas gebruiken.


De uitspraakvideo's zijn gemaakt door Jelske van der Hoek en Ine Sandor. Zij zijn werkzaam bij de sectie Nederlands van het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.


Waar kan ik de video's vinden? Alle video’s zijn beschikbaar op het Youtubekanaal van het Talencentrum8. Vertaler Arabisch en Eritrees (Tigrynia)


Arabisch – Nederlands vertaler


Voor vertaling van het Arabisch naar Nederlands, en andersom, zijn meerdere vertalers beschikbaar. Enige mogelijkheden:


Google Translate kan als app worden gedownload op de smartphone. Google Translate kan spraak overzetten in geschreven taal. Een Nederlands ingesproken tekst wordt dan in geschreven Arabisch omgezet.


Tigrynia – Nederlands vertaler (Eritrees)


Tigrynia is de taal die wordt gesproken in Eritrea.

Een veel gebruikte vertaler Tigrynia – Nederlands en Nederlands – Tigrynia is: http://www.geezexperience.com/dictionary/ 


Op de website kan ook een app gedownload worden voor een offline English – Tigrynia Dictionary9. Tips voor goed taalcontact


Hierbij een aantal tips om het eigen taalgebruik aan te passen voor statushouders:


 1. Het is beter om belangrijke woorden een beetje te benadrukken, bijvoorbeeld: "hoeveel jaar oud is jouw zoon?
 2. Een zin is makkelijker te begrijpen als je een belangrijk woord apart zet. Bijvoorbeeld: "ga je naar de markt?" wordt dan: "De markt, ga je daar vaak naar toe?".
 3. Je bent beter verstaanbaar als je zeer korte pauzes inlast tussen de woorden, wel met behoud van een natuurlijk spreektempo en intonatie.
 4. Verlaag je luistertempo; geef de ander de tijd om uit zijn woorden te komen.
 5. Gebruik woorden die vaak voorkomen.
 6. Uitdrukkingen zijn moeilijk, houd daar rekening mee. (Ofwel: gebruik ze weinig).
 7. Laat geen woorden weg (zoals "Zoon hoeveel jaar?").


( Tips uit "Training voor taalvrijwilligers", een basistraining van "Taal voor het leven". Opgave voor deze training, bestaande uit 4 dagdelen, bij Taalplein in de bibliotheek)10. Taalcompleet A1 en A2: methode voor inburgering


De meeste van onze statushouders volgen taal- en inburgeringslessen bij de Sagènn en Nederlandseles.nu in Alphen aan den Rijn. Zij gebruiken "Taalcompleet" A1 en A2 als complete methode voor inburgering en taal.

Een beknopt overzicht over deze methode is te vinden op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4W-UtKXnrs8 (6 min).11. Net in Nederland

Een selectie uit het Nederlandse media-aanbod voor o.a. statushouders.


Weblink Net in Nederland: http://www.netinnederland.nl/


Met een selectie van het publieke media-aanbod wordt op allerlei manieren inzicht gegeven in de Nederlandse geschiedenis, gebruiken, taal, geschreven en ongeschreven wetten en regels, volksaard en eigenaardigheden.

Op Net in Nederland is voor alle leeftijden informatief, educatief en cultureel aanbod te vinden zijn dat toegankelijk is gemaakt met ondertiteling in het Nederlands, Engels en Arabisch.

Het online platform voorziet in een grote behoefte van vluchtelingenorganisaties aan informatie uit en over Nederland. Net in Nederland ondersteunt de inburgering en integratie van nieuwkomers met een gevarieerd Nederlands on demand programma-aanbod.12. Woordenboeken


Onderstaande woordenboeken worden aanbevolen, en in bruikleen beschikbaar gesteld, door Stichting Nieuwe Alphenaren. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend via contact@nieuwealphenaren.nl.

 1. Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands/Arabisch.
 2. Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands/Engels.
 3. Van Dale pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2).


1.Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands/Arabisch.


ISBN nummer: 978 94 6077 3131 6.

Prijs: €14,99.

•Meer dan 12.500 woorden en begrippen verbeeld in 3.000 fullcolour afbeeldingen.

•Met de essentiële woordenschat voor dagelijks gebruik.

•Dubbel register: zoek een woord op in het Nederlands of Arabisch.

•Zakformaat: handig om mee te nemen.

Voor een inkijk in het beeldwoordenboek klik op van-dale-beeldwoordenboek-nederlands-arabisch en ga naar inkijkexemplaar.


2.Van Dale Beeldwoordenboek Nederlands/Engels.


ISBN nummer: 978 94 6077 2412.

Prijs: €14,99.

•Meer dan 15.000 woorden en begrippen verbeeld in 3.000 fullcolourafbeeldingen.

•Met de essentiële woordenschat voor dagelijks gebruik.

•Dubbel register: zoek een woord op in het Nederlands of Engels.

•Zakformaat: handig om mee te nemen.

Voor een inkijk in het beeldwoordenboek of klik op van-dale-beeldwoordenboek-nederlands-english en ga naar inkijkexemplaar.


3.Van Dale pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2)


Voor de meer gevorderden is er het Van Dale pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (NT2)

ISBN nummer: 978 94 6077 0623.

Prijs: €16,99.

Voor een inkijk in het beeldwoordenboek, zie bijlage, of klik op van-dale-pocketwoordenboek-nederlands-als-tweede-taal en ga naar inkijkexemplaar.

Dit pocketwoordenboek bevat de 15.000 belangrijkste trefwoorden en de meest gebruikte uitdrukkingen uit het Nederlands. Dit woordenboek is speciaal gemaakt om Nederlands te leren als dat niet de moedertaal is. Door omschrijvingen zonder moeilijke woorden, duidelijke voorbeelden en gebruik van kleur is het een woordenboek waarmee iedereen slaagt. Het woordenboek wordt door docenten aanbevolen.13. Spelletjes en Speel-o-theek


Folder: Gezelschapsspelletjes gebruiken bij het leren van de Nederlandse Taal.

Ellen van Garderen. 26 januari 2018:
Gezelsschapsspelletjes en heel veel ander speelgoed kunt u lenen in de Speel-o-theek KomErbij. Vrijwilligers bij Nieuwe Alphenaren kunnen gratis lid worden.


Het reguliere lidmaatschap kost 20 euro. Voor statushouders wordt een gereduceerd tarief aangehouden.


Speel-o-theek Kom Erbij: Troubadourweg 2a, Gebouw De Bron, Centrum Jeugd en Gezin, 2402EP Alphen aan den Rijn. tel 0172 498128.


Openingstijden:

Woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00 uur- 15.00 uur

Donderdagmorgen van 9.00 uur-11.00 uur. (Op deze morgen kunnen ouders met hun kinderen tot 4 jaar blijven spelen. Ook voor niet-leden.)14. Inburgeringsexamens oefenen. Duo site.


Inburgeringsexamens kunnen worden geoefend op de site van DUO: https://www.inburgeren.nl/examen-doen/oefenen.jsp.