Werk en Stages

Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsvergunning mogen  in Nederland werken of een bedrijf starten.

Voor meer informatie hierover zie werkwijzervluchtelingen.nl, het online startpunt voor (Arbeids)participatie van vluchtelingen.

Klik hier voor de handleiding “Vluchtelingen en werk”, voor werkgevers.

Werk en inkomen statushouders

Voor informatie over werk en inkomen voor statushouders, zie: http://refugeestartforce.eu/2016/06/17/bijstandsuitkering-hoeveel-mag-ik-bijverdienen/

Gemeente Alphen aan de Rijn

Voor een stage- of werkervaringsplek dient er altijd overeenkomst gemaakt te worden met de gemeente.

De gemeente stelt een overeenkomst op met de werkgever. Daarin is o.a. vastgelegd:

  • Naam en contact informatie werkgever.
  • Naam en contact informatie statushouder.
  • Startdatum en einddatum.
  • Uren per week.
  • Leerdoelen (Voorbeelden: Nederlands praten, kennismaking soort werk, werkervaring opdoen).
  • Reiskostenvergoeding
  • Werknemersverzekering

De overeenkomst wordt gemaakt ter bescherming van werkgever en werknemer. Dit is ook bedoeld om misbruik van de statushouder te voorkomen, dat  verdringing uit de arbeidsmarkt plaatsvindt en gratis laaggeschoold werk wordt uitgevoerd voor langere tijd.

Alle statushouders, die een uitkering krijgen, staan als werkzoekende ingeschreven bij het UWV.

Re-integratie activiteiten voor statushouders in de Gemeente Alphen aan den Rijn zijn sinds september 2016 opnieuw geactiveerd. De gemeente heeft hiervoor een Intercedent van Randstad aangetrokken om actief statushouders aan het werk te krijgen. Alle statushouders, die sinds 1 januari 2015 in de gemeente zijn geregistreerd, worden opgeroepen.

Voor statushouders die werk zoeken, en die voor 1 januari 2015 in de gemeente zijn geregistreerd, kan mijn ook contact zoeken met de re-integratie afdeling van de gemeente via het algemene nummer van de gemeente: 0172 – 14 0172

Wanneer iemand geld verdient met een stage of werkervaring, en hij ontvangt een uitkering, dan mag hij van het verdiende geld 25% houden tot een maximum van €202 (2018) per maand, voor maximaal 6 maanden. Voor statushouders jonger dan 27 jaar worden alle bijverdiensten afgetrokken van de uitkering.

De gemeente heeft geen verzekering voor statushouders. Dat is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Voor een stage of werkervaring bij een ZZP-er kan dat een probleem zijn.

Voor het opstellen van een overeenkomst tussen werkgever en statushouder kan men terecht bij een re-integratie consultant, bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente, of direct bij Marianne Akker Randstad, intercedent werkzaam voor de gemeente, (marianne.akker@nl.randstad.com, 06 25 00 90 44), en bij Lisa van der Hulst, Projectmedewerker Statushouders (lvanderhulst@alphenaandenrijn, 06 46 97 29 55).