ANBI status

Stichting Nieuwe Alphenaren heeft de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

Voor meer informatie zie “ANBI” bij de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl.

Gegevens m.b.t. ANBI

  • RSIN: 8559.52.039 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer).
  • KvK: 65027620 (Kamer van Koophandel).
  • Postadres Stichting Nieuwe Alphenaren:

Secretaris Stichting Nieuwe Alphenaren

Zeewinde 1

2403 GE Alphen aan den Rijn

  • Email Stichting Nieuwe Alphenaren:

contact@nieuwealphenaren.nl

  • Beloningsbeleid:

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Onkosten gemaakt voor de Stichting worden vergoed op basis van declaratie en nota.

Voor Beleidsplan zie webpagina Beleidsplan.

Voor “Uitgeoefende aktiviteiten” zie webpagina Uitgeoefende Aktiviteiten.