Administratieve, financiële, juridische en sociale hulp

De vrijwilligers kunnen alleen hulp aanbieden met de simpele dingen, maar voor additionele trainingen, informatie en hulp kunnen zij de statushouders doorverwijzen naar andere organisaties. Hieronder is een overzicht gegeven van deze informatie en organisaties in de gemeente Alphen aan den Rijn.

 1. Tom in de Buurt. Hulp, administratieve ondersteuning – Papierwinkel
2. Bijstandswinkel
3. Financiële hulp. Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn
4. Psychosociale Ondersteuning Vluchtelingen. Handreiking voor vrijwilligers
5. Bijzondere Bijstand
6. Jeugdeelnamefonds. Sporten en cultuuractiviteiten voor jeugd
7. VluchtelingenWerk, Juridische hulp
8. Huiselijk geweld
9. Discriminatie melden
10. Buurtbemiddeling

1. TOM in de Buurt . Hulp, administratieve ondersteuning – Papierwinkel

Website: http://www.tomindebuurt.nl/

TOM in de Buurt is zorg en welzijn in de buurt. Eén aanspreekpunt voor alle aanbieders van ondersteuning in de buurt. In Tom zitten meerdere organisaties. Samen brengen wij zorg en welzijn bij mensen thuis of in de buurt. De individuele letters staan voor de kernwaarden: Talent, Ondersteuning, Meedoen.

Voor het geval een statushouder grote (sociale) problemen heeft adviseren wij een wijkcoach van Tom in de Buurt in te schakelen. Zij staan er voor opgesteld om bewoners met problemen te helpen en verdere hulp in te schakelen.

Voor de lokaties van Tom in de Buurt zie https://www.tomindebuurt.nl/waar-zit-tom. Algemeen telefoonnummer: 088 900 4567.

Voor taallessen, die Tom in de Buurt ook organiseert, zie de sectie Taal en Taallessen.

Tom in de Buurt verleent ook administratieve ondersteuning. Daarvoor staat opgesteld de organisatie “Tom Admistratief” beter bekend als de “Papierwinkel”. Vrijwilligers zijn beschikbaar in verschillende locaties. Daarnaast zijn er vrijwilligers, voor meer strukturele administratieve hulp, die aan huis komen. Vrijwilligers van Nieuwe Alphenaren kunnen deze strukturele hulp hulp aanvragen voor hun statushouder door te bellen naar het algemene telefoonnummer 088 900 4567 met opgave van contact- en achtergrondinformatie. De statushouder moet hiermee akkoord zijn gegaan.

Spreekuren administratieve ondersteuning:

De statushouder neemt mee naar het gesprek: geldig legitimatiebewijs, formulier, DigiD (indien nodig) en eventueel iemand die hem kan helpen met vertalen. Een maatje van Nieuwe Alphenaren mag meegaan.