Gedragscode vrijwilligers


Wij hebben als stichting voor al onze vrijwilligers deze gedragscode opgesteld.

De gedragscode bestaat uit regels die moeten bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor statushouders én vrijwilligers en de omschrijving van grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het beleid dat door de stichting wordt gevoerd.


Wanneer je bij ons komt als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te aanvaarden. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor vrijwilligers:


  1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de statushouder zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de statushouder te bejegenen op een wijze die de statushouder in zijn waardigheid aantast.
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de statushouder dan functioneel noodzakelijk is.
  4. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een door Stichting Nieuwe Alphenaren formeel geregistreerd koppel van vrijwilliger en statushouder zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De vrijwilliger die gekoppeld wordt aan een statushouder onder 18 jaar dient een VOG te hebben.

  1. De vrijwilliger zal geen een-op-een contact hebben met een statushouder onder 18 jaar buiten aanwezigheid van anderen zonder de uitdrukkelijk toestemming van de ouders of verzorgers.
  2. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de voorzitter van Stichting Nieuwe Alphenaren (voorzitter@nieuwealphenaren.nl).


Melding

Grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze kunnen vallen onder het Wetboek van Strafrecht zullen bij politie/justitie worden gemeld.Deze gedragscode is 17 januari 2018 vastgesteld door de het bestuur van Stichting Nieuwe Alphenaren