Informatie voor vrijwilligers


Wilt u zich opgeven als vrijwilliger bij de Stichting Nieuwe Alphenaren? Vul dan het formulier in onder het kopje 'Contact'.


Inhoudsopgave pagina:


1. Informatie voor vrijwilligers van Stichting Nieuwe Alphenaren

2. Vrijwilligersverzekering

3. Tijdsduur koppel

4. Doelen stellen


Ook studenten, die op zoek zijn naar een maatschappelijke stage, kunnen zich aanmelden als vrijwilliger1. Informatie voor vrijwilligers van Stichting Nieuwe Alphenaren


Doelstelling Stichting Nieuwe Alphenaren:


Het samenbrengen van statushouders en Nederlanders, in de gemeente Alphen aan den Rijn, om de afstand tussen deze groepen te verkleinen en statushouders op weg te helpen naar sociale participatie en zelfredzaamheid.


Doelstelling vrijwilligers: 


Statushouders ( vluchtelingen met een verblijfsvergunning) helpen:

 • met de Nederlandse taal.
 • met kennis te maken met de Nederlandse gebruiken en gewoontes.
 • met thuis te raken in de lokale gemeente en in Nederland.
 • door samen leuke dingen te doen.


Verwijzing:


Indien nodig kunnen statushouders verwezen worden naar instanties voor hulp, bijvoorbeeld Tom in de Buurt, gemeente, huisarts, Stichting Geldzorg, Taalcoach van Stichting Gilde (Samenspraak), Taalcafé in de bibliotheek.


Evaluatie:


Na de eerste periode van 3 maanden volgt een evaluatie met de coördinator. Bij deze evaluatie kan worden besloten de activiteiten te continueren, aan te passen of te stoppen. Mogelijkerwijs is de conclusie dat additionele hulp nodig is.Verwachtingen van vrijwilliger:


 • Eenmaal per week contactmoment met statushouder van 1,5 a 2 uur.
 • Contact opnemen met coördinator bij problemen die niet zelf opgelost kunnen worden.
 • Vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie van de statushouder.
 • Houden aan gedragscode voor vrijwilligers. De gedragscode is te vinden op de website: Nieuwealphenaren/Over ons/Gedragscode.


Plaats van samenkomst:


 • Thuis bij statushouder.
 • Locatie in overleg met statushouder.Mogelijke activiteiten:


 • Praten: eigen situatie, eigen gebruiken, Alphen aan den Rijn, Nederland, hobby, familie, kinderen, werk, school.
 • Samen door het Nederlandse cursusmateriaal van de statushouder gaan.
 • Samen boodschappen doen, winkelen, of naar de markt.
 • Helpen met Nederlandse documenten (bij formele documenten: doorverwijzen)
 • Samen eten, barbecueën, naar concert.
 • Bezoeken van open dagen van opleidingen, instanties, organisaties, etc. Aanvullende informatie over statushouders:


 • De gemeente houdt een intake gesprek met de statushouders wanneer hij is toegewezen aan de gemeente maar nog niet in de gemeente woont. Na toewijzing van woonruimte houdt de gemeente nog ongeveer drie gesprekken om een aantal zaken te regelen: huisvesting, uitkering, school, arts, tandarts, aanvraag gas/water/elektriciteit, huurtoeslag, zorgtoeslag (gemeente medewerkers huisvesting statushouders), ziektekostenverzekering, WA.
 • Sinds september 2016 worden nieuwe statushouders, na ongeveer één maand na binnenkomst in de gemeente, ook intensief begeleid door gespecialiseerde wijkcoaches van Tom in de Buurt. Die begeleiding duurt ongeveer één jaar.
 • Een statushouder heeft een verblijfsvergunning voor vijf jaar, waarna men een Nederlands paspoort kan aanvragen. Statushouders zijn verplicht Nederlands te leren en een inburgeringscursus te volgen.
 • Statushouders zijn al een tijdje in Nederland. Statushouders zijn in het begin waarschijnlijk heel voorzichtig om iets over zichzelf te vertellen. Wees s.v.p. voorzichtig met teveel te vragen in het begin.
 • Instroom statushouders gemeente Alphen aan den Rijn, 2014 t/m 2018: 840. 


Aanvullende informatie over Stichting Nieuwe Alphenaren:


 • De stichting heeft zoveel mogelijk kennis en informatie verzameld ter ondersteuning van de activiteiten van vrijwilligers. De informatie is te vinden op de website van Nieuwe Alphenaren: http://nieuwealphenaren.nl. onder “Informatie”.
 • Om vrijwilligers te helpen worden cursussen gegeven als Culturele Bewustwording en Grenzen Stellen. Om beter te helpen met het Nederlands leren biedt het Taalhuis van de Bibliotheek een cursus aan.
 • De Stichting geeft haar vrijwilligers ondersteuning bij het helpen statushouders beter Nederlands te leren spreken, d.m.v. het beschikbaar stellen van cursusmateriaal en advies.
 • Eens per halfjaar worden vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd.
 • Een coördinator van de Stichting neemt ongeveer elke 3 maanden contact op met een vrijwilliger om te bespreken hoe het gaat. De eerste keer wordt contact opgenomen na ongeveer één maand na de start van de ontmoetingen met de statushouder.
 • Het bestuur van de Stichting Nieuwe Alphenaren bestaat uit:

Coen Zuidema      Voorzitter

Vacature                Penningmeester

Fried Logemann    Secretaris

Ruby Loppé           Bestuurslid

Vacature                Communicatie

Kees Wenting        Vrijwilligers-Statushouders

 • De coördinatie activiteiten rond statushouders en vrijwilligers worden uitgevoerd door Helmy Huijsman, Wijnie Habermehl, Rimmer de Vries (Boskoop) en Kees Wenting.
 • Informatie van en over vrijwilligers en statushouders blijft alleen bekend bij de coördinatoren. Contactinformatie kan door bestuursleden gebruikt worden voor het organiseren van evenementen. Informatie wordt daarbuiten niet gedeeld.
 • De privacy verklaring is te vinden op de website onder Over ons/Privacy Verklaring.
 • Nieuwe vrijwilligers kunnen zich opgeven, met opgave van adres en telefoonnummer, via website https://nieuwealphenaren.nl, pagina “Contact”, of via de algemene email van Nieuwe Alphenaren: contact@nieuwealphenaren.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op voor een afspraak.


Versie 17. 07-02-20192. Vrijwilligersverzekering


Voor alle inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft de gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. De vrijwilligersverzekering is een secundaire verzekering. Dit wil zeggen dat een vrijwilliger in eerste instantie de schade bij een eigen verzekering claimt, en wanneer dit niet lukt een beroep kan doen op de vrijwilligersverzekering


De vrijwilligersverzekering loopt via de organisatie Participe.

Zie voor meer informatie: http://www.participealphen.nu/vrijwilligers/vrijwilligersverzekering/

Stichting Nieuwe Alphenaren heeft zich hierbij aangemeld. Bij schade graag contact opnemen via contact@nieuwealphenaren.nl.


(Voor informatie en brochures over de vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer klik op: Centraal Beheer/Vrijwilligersverzekering)3. Tijdsduur koppel


Naar aanleiding van opgedane ervaringen stelt Stichting Nieuwe Alphenaren de duur van een koppeling, tussen een vrijwilliger en een statushouder, in principe op één jaar.

De vrijwilliger beslist uiteindelijk zelf. Bij sommigen contacten is het wenselijk dat deze korter duren dan één jaar, en bij andere (veel) langer. Op aangeven van de vrijwilliger(s), en in overleg met één van de coördinatoren, blijft dit mogelijk.


Redenen om de tijdsduur in principe op één jaar te zetten, en niet geheel vrij te laten, zijn de volgende:

 • Bij langere contacten loopt men het risico dat deze contacten doodbloeden. Het uitgangspunt van één jaar biedt de vrijwilliger het handvat om het contact formeel te beëindigen.
 • Er is een grote behoefte aan vrijwilligers die nieuwe statushouders gaan begeleiden. Er zijn daartegenover statushouders, met een vrijwilliger, die zich al zeer goed zelfstandig kunnen redden.
4. Spoorboekje "Doelen stellen"


Aan de slag met “Het spoorboekje”.

Er zijn lange termijn doelen en korte termijn doelen. Eerdere immigratie golven hebben aangetoond dat de statushouders zelden terug gaan naar het land van herkomst. Ongeacht de situatie daar. Stel je dus in op een lang verblijf, of gewoon dus een toekomst in Nederland.


Zie voor informatie onderstaand document "Doelen stellen", en de bijlagen met een CV voorbeeld en informatie over schoolsystemen in verschillende landen. 
Samenvatting van de statements bij doelen stellen:


1.0 Waar wil je over 5 jaar of 10 jaar zijn? Aan het werk? Studerend? En wat dan en hoe dan? Maak het niet te ingewikkeld, maar leg het wel vast op papier.

1.0.1 Probeer een realistisch plan te maken en laat het vooral het plan van de statushouder zijn en niet van de vrijwilliger.

1.0.2 Deel het jaar in, in overzichtelijke delen en ga telkens na of de doelen gehaald zijn en/of er aanpassingen nodig zijn.

1.1 Schroom niet om allerlei alternatieve communicatie mogelijkheden te gebruiken en doe als dat zo uitkomt hele simpele leuke dingen.

1.2 Voer de inhoud van het spoorboekje op als de taal dat toelaat, oriënteer je breed samen met de statushouder, stippel een toekomst uit, hetzij voor werk hetzij voor onderwijs.

1.3 Verleg aan het eind van de inburgering de betrokkenheid van taal naar toekomst.

1.4 Richt je betrokkenheid tot de statushouder op zelfstandigheid van de statushouder.

1.5 Als een gezinshereniging aanstaande is, praat daar dan veel over en probeer een realistisch beeld neer te zetten bij de statushouder, om stress en teleurstellingen te voorkomen.


2.0 Het is van belang niet te lang te wachten met het begin van de inburgeringscursus.

2.1 Het is de bedoeling dat ze de participatie activiteiten noteren in een klein boekje.

2.2 Ga met de statushouder na wat zijn onderwijs niveau in eigen land is en waar hij hier in Nederland na de NT2 naar toe wil. Maak een soort lange termijn planning (meer dan 3 jaar). Vul het “Het spoorboekje” hiermee aan.

2.3 Maak, als hulpmiddel, samen met de statushouder een CV en vul die steeds aan met de vaardigheden die hij/zij in Nederland heeft opgedaan.