Participatieverklaringstraject (PVT) Alphen aan den Rijn


Met ingang van 2017 is de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de Wet Inburgering.

Volwassen statushouders gehuisvest in de gemeente doorlopen het participatieverklaringstraject (PVT).

Zij maken op verschillende manieren kennis met vier kernwaarden van de Nederlandse samenleving:

  • Gelijkwaardigheid
  • Vrijheid
  • Solidariteit
  • Participatie en werken aan zijn of haar integratie


Het PVT bestaat uit 5 vaste onderdelen die in training en workshopvorm worden aangeboden. Daarnaast worden er praktische thema’s aan gekoppeld zoals bijvoorbeeld een budgetcursus, een cursus digitale vaardigheden en aandacht voor gezonde voeding, seksualiteit en het verenigingsleven.


Het PVT is omvat een programma op maat voor minimaal 20 uur per week. De gemeente zal deelname monitoren en zo nodig handhaven op basis van de Participatiewet.


Na afloop van het traject ondertekenen de statushouder en een gemeentebestuurder de Participatieverklaring. Hiermee tonen nieuwkomers hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving aan en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen.


Voor de uitvoering van dit traject heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met de vaste partners in het sociale domein, te weten Tom in de buurt, BOOST en Alphen Beweegt.


(Info Anneke Janssen, Gebiedsadviseur Alphen-West, Gemeente Alphen aan den Rijn. 14-11-2016)


Ook de uren besteed met een vrijwilliger van Stichting Nieuwe Alphenaren tellen mee met de benodigde 20 uur. De wijkcoaches, die betrokken zijn met statushouders in het Participatietraject, zijn door onze coördinatoren geïnformeerd over de koppeling met een vrijwilliger.Participatieverklaringstraject                                                   Participatieverklaring:

Gemeente Alphen aan den Rijn: