Informatie over inburgeren


Inhoudsopgave pagina:


1. Informatie over inburgeren, DUO

2. Kennisgeving inburgeringsplicht van DUO

3. Ontheffing van de inburgeringsplicht

4. Aanvraag verlenging inburgeringstermijn1. Informatie over inburgeren, DUO


Website Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): https://www.inburgeren.nl/#.


Informatie over inburgeren in Nederland is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Hier zijn ook oefenexamens te vinden.


Het Staatsexamen Inburgeren bestaat uit de volgende examenonderdelen:


 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
 • Luisteren
 • KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij)
 • ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt)


Voor elk van deze onderdelen wordt een apart examen afgenomen.


Examens worden afgenomen in de volgende steden:


 • Amsterdam
 • Eindhoven
 • Zwolle
 • Rotterdam
 • Rijswijk


2. Kennisgeving inburgeringsplicht van DUO


In de "Kennisgeving inburgeringsplicht" brief van DUO staat de startdatum van de inburgeringstermijn en de datum waarop de inburgeringsplicht moet zijn voldaan. Deze informatie kan de statushouder ook vinden op de website van DUO door in te loggen met zijn DigiD: https://www.duo.nl/particulier.

Waarschijnlijk is de startdatum ook de datum waarop men statushouder is geworden.


De termijn voor inburgeren is 3 jaar, en 5 jaar voor analfabeten. Voor matig geletterden is driejaar echt noodzakelijk. Statushouders hebben de neiging het starten met het onderwijs uit te stellen maar dat is niet verstandig. Wanneer de statushouder het niet binnen de termijn haalt moet hij/zij het geld terug betalen en ook een boete betalen.

In het het hieronder weergegeven voorbeeld van een Kennisgeving is de totale termijn 3 jaar en ongeveer 3,5 maand:
3. Ontheffing van de inburgeringsplicht


Ontheffing krijgen kan op drie manieren:

 • De statushouder heeft genoeg gedaan om in te burgeren. Dat heet aantoonbaar geleverde inspanning. Dat kan pas een half jaar voor de inburgeringstermijn stopt.
 • Ontheffing kan ook als de statushouder goed genoeg is ingeburgerd.
 • Een derde reden voor ontheffing kan de medische situatie van de statushouder zijn.


Statushouders die 65 jaar of ouder zijn hoeven niet meer in te burgeren.


Ontheffing vanwege aantoonbaar geleverde inspanningen kan op 2 manieren:

 1. Wanneer de statushouder een inburgeringscursus heeft gedaan dan moet hij /zij aan twee voorwaarden voldoen:
 • Hij/zij heeft minimaal 600 uur een inburgeringscursus gedaan. Alleen een erkende school telt.
 • Hij/zij heeft 4 keer of vaker geprobeerd om de examens (op taalniveau A2) te halen.
 1. Wanneer de statushouder een alfabetiseringscursus heeft gedaan dan moet hij/zij aan twee voorwaarden voldoen:
 • Hij/zij heeft minimaal 600 uur een alfabetiseringscursus gedaan. Alleen een erkende school telt.
 • Hij/zij heeft moet laten zien of dat hij/zij kan lezen of schrijven.

Dit moet hij/zij laten zien door een toets te maken bij DUO. De toets kost € 150,-. DUO beslist of hij/zij de toets mag doen. Daarvoor moet eerst het relevante formulier worden opgestuurd.


Op de website van DUO zijn mogelijkheden en voorwaarden voor ontheffing tot inburgeren gegeven. Ook aanvraagformulieren zijn hier te vinden.


Zie DUO website "Geen examen doen of meer tijd".


4. Aanvraag verlenging inburgeringstermijn


Een statushouder krijgt meer tijd om in te burgeren als hij/zij minimaal 300 uur een inburgeringscursus heeft gedaan bij een school met een keurmerk, en de inburgeringsexamens die hij/zij niet heeft gehaald twee keer heeft gedaan.

Men kan dit formulier 6 maanden voor het einde van de inburgeringstermijn naar DUO sturen. Als men dit formulier eerder opstuurt, doet DUO niets met de aanvraag.


Zie DUO website "Geen examen doen of meer tijd".