Administratieve, financiële, juridische en sociale hulp


De vrijwilligers kunnen alleen hulp aanbieden met de simpele dingen, maar voor additionele trainingen, informatie en hulp kunnen zij de statushouders doorverwijzen naar andere organisaties. Hieronder is een overzicht gegeven van deze informatie en organisaties in de gemeente Alphen aan den Rijn.


  1. Tom in de Buurt. Hulp, administratieve ondersteuning - Papierwinkel

  2. Bijstandswinkel

  3. Financiële hulp. Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn

  4. Psychosociale Ondersteuning Vluchtelingen. Handreiking voor vrijwilligers

  5. Bijzondere Bijstand

  6. Jeugdeelnamefonds. Sporten en cultuuractiviteiten voor jeugd

  7. Juridische hulp. VluchtelingenWerk

  8. Huiselijk geweld

  9. Discriminatie melden

10. Buurtbemiddeling1. TOM in de Buurt . Hulp, administratieve ondersteuning - Papierwinkel


Website: http://www.tomindebuurt.nl/


TOM in de Buurt is zorg en welzijn in de buurt. Eén aanspreekpunt voor alle aanbieders van ondersteuning in de buurt. In Tom zitten meerdere organisaties. Samen brengen wij zorg en welzijn bij mensen thuis of in de buurt. De individuele letters staan voor de kernwaarden: Talent, Ondersteuning, Meedoen.


Voor het geval een statushouder grote (sociale) problemen heeft adviseren wij een wijkcoach van Tom in de Buurt in te schakelen. Zij staan er voor opgesteld om bewoners met problemen te helpen en verdere hulp in te schakelen.

Voor de lokaties van Tom in de Buurt zie https://www.tomindebuurt.nl/waar-zit-tom. Algemeen telefoonnummer: 088 900 4567.


Voor taallessen, die Tom in de Buurt ook organiseert, zie de sectie Taal en Taallessen.


Tom in de Buurt verleent ook administratieve ondersteuning. Daarvoor staat opgesteld de organisatie "Tom Admistratief" beter bekend als de "Papierwinkel". Vrijwilligers zijn beschikbaar in verschillende locaties. Daarnaast zijn er vrijwilligers, voor meer strukturele administratieve hulp, die aan huis komen. Vrijwilligers van Nieuwe Alphenaren kunnen deze strukturele hulp hulp aanvragen voor hun statushouder door te bellen naar het algemene telefoonnummer 088 900 4567 met opgave van contact- en achtergrondinformatie. De statushouder moet hiermee akkoord zijn gegaan.


Spreekuren administratieve ondersteuning:

De statushouder neemt mee naar het gesprek: geldig legitimatiebewijs, formulier, DigiD (indien nodig) en eventueel iemand die hem kan helpen met vertalen. Een maatje van Nieuwe Alphenaren mag meegaan.

2. Bijstandswinkel 


Website: www.bijstandswinkel.nl


De bijstandswinkel helpt mensen op bijstandsniveau met:


 • Uitkeringen
 • Bezwaarschriften (contact met gemeente/belastingdienst....)
 • Moeilijke brieven
 • Formulieren invullen (ook digitaal)
 • Rekeningen / betalingsherinnerinneringen
 • Belastingzaken:

o Zorgtoeslag

o Huurtoeslag

o Kinderopvang toeslag

o Kindgebonden budget

o Persoonsgebonden budget

o Belasting aangifte/voorlopige aanslag

o DigiD


De bijstandswinkel:


 • Helpt mensen met een uitkering of een laag inkomen bij hun contacten met de gemeente (serviceplein) en andere organisaties.
 • Informeert over uitkeringen en kunnen helpen bij de (digitale) aanvragen ervan.
 • Informeert over het “Sociaal Domein”. Dat betreft alle zaken m.b.t. werk, inkomen en zorg.
 • Helpt met het schrijven van brieven en bezwaarschriften.
 • Helpt bij het invullen van moeilijke formulieren.
 • Gaat op verzoek mee naar een hoorzitting en helpen bij een gesprek met een ambtenaar.
 • Verzorgt de Belastingaangifte, Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag en het Kindgebonden Budget.


Contact: Wijkcentrum Ridderveld, Concertweg 3, 2402 JG Alphen aan den Rijn

Email: info@bijstandswinkel.nl

Telefoon:0172 533179 (Tijdens openingstijden)


De openingstijden zijn:

Dinsdagmiddag:    13.30 - 15.00

Woensdagavond:  19.00 - 20.00

Vrijdagochtend:     09.30 - 11.303. Financiële hulp. Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn


Website: http://www.geldzorgalphen.nl/


Sommige statushouders komen ongewild in financiële problemen. Dit gebeurt doordat ze totaal onbekend zijn met alle regelingen en termen maar ook door taalproblemen.

Sinds kort is het mogelijk dat statushouders bij financiële problemen door de geldmaatjes van de Stichting Geldzorg kunnen nu statushouders met financiële problemen helpen. Daarbij worden zij geholpen door taalondersteuners die Tigrinya of Arabisch spreekt.

De geldmaatjes helpen mensen bij financiële problemen, van schuldhulpverlening tot belastingzaken, toeslagen, kwijtschelding, budgetteren etc..


Kent u iemand die Arabisch of Tigrinya spreekt en die financiële hulp nodig heeft en de Nederlandse taal onvoldoende machtig is?  Aanmelden kan via de Stichting Geldzorg op telefoonnummer 06 39 00 34 08 of via de website http://www.geldzorgalphen.nl/contact .

Dan gaat het proces verder lopen. Hulpvragers kunnen zich ook zelf aanmelden.4. Psychosociale Ondersteuning Vluchtelingen


Vluchtelingen afkomstig uit oorlogsgebieden hebben vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. In veel gevallen hebben zij huis en haard, familie en vrienden, werk en school moeten achterlaten. Deze ervaringen kunnen ernstige invloed hebben op hun gezondheid. Tegelijkertijd zijn vluchtelingen veerkrachtig en willen zij graag een nieuwe leven beginnen. Hoe kunnen vrijwilligers helpen in deze onzekere fase?


Bijgaand document is een handreiking  bedoeld voor vrijwilligers die met vluchtelingen werken. Deze handreiking geeft aan wat u wel en wat u niet moet doen. Daarnaast geeft het praktische informatie over waar u terecht kunt voor specifieke hulpvragen.
5. Bijzonder bijstand


In bijzonder omstandigheden kan op de gemeente een financiëel beroep worden gedaan. Er zijn ook een aantal regelingen voor kinderen tot 18 jaar.

Voor de webpagina  "Bijzonder bijstand" van de gemeente, klik hier: Gemeente bijzonder bijstand.6. Jeugd Deelname Fonds. Sporten en cultuuractiviteiten voor jeugd


Het Jeugd Deelname Fonds is een stichting in Alphen aan den Rijn die vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten en aan cultuuractiviteiten moeten kunnen deelnemen. Het Jeugd Deelname Fonds betaalt lesgelden of contributies van cultuur- en sportactiviteiten voor kinderen van 4 t/m 18 jaar waarvan de ouders onder het sociaal minimum leven.


Meer informatie leest u op de website van het Jeugd Deelname Fonds: http://www.jeugddeelnamefonds.nl/


Aanvraag:

 • Aanvragen kunnen alleen door een intermediair waar het fonds mee samenwerkt worden ingediend. Intermediairs zijn mensen die beroepsmatig met gezinnen te maken hebben en dus op de hoogte zijn van de financiële situatie
 • Heeft u nog geen contact met een intermediair, maar denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor een financiële bijdrage? Neemt u dan contact op met een docent op school, schulphulpverlener van de gemeente, Bureau Jeugdzorg of een wijkcontactpersoon of sportbuurtwerker in de wijk. U kunt ook een e-mail sturen naar info@jeugddeelnamefonds.nl.7. Juridische hulp. VluchtelingenWerk


VluchtelingenWerk heeft een dependances voor Juridisch Begeleiding in Alphen aan den Rijn.

De Juridische begeleiding is gerelateerd aan Verblijfrecht voor vluchteling. Hieronder valt hulp bij gezinshereniging, en hulp voor (uitgeprocedeerde) vluchtelingen die willen terugkeren naar het land van herkomst.


Locatie: Wijkcentrum Kerk en Zanen, Oude Wereld 57, Alphen aan den Rijn. Tom in de Buurt.

 • Inloopspreekuur: woensdag, 13.30 -16.00 uur
 • Of op afspraak


Medewerkers:

Willemijn de groot         wdegroot@vwzhn.nl

Dolyne Munyampeta    dmunyampeta@vwzhn.nl


Telefoonnummer:    06-82957092 woensdag


(16-01-2019)8. Huiselijk geweld


Voor het geval huiselijk geweld bij u wordt gemeld, en hulp is gewenst, kunt u het beste contact (laten) opnemen met Tom in de Buurt: algemene telefoonnummer 088 900 4567.

U kunt ook contact opnemen met
Veilig Thuis: telefoon 0800-2000. Website: veiligthuis.nl.

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als je zelf betrokken bent, of iemand uit je omgeving dat is.
Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie.


Een andere mogelijkheid is Meldpunt Zorg en Overlast: telefoon 088 308 36 20. Voor meer informatie zie: Meldpunt Zorg en Overlast.9. Discriminatie melden


Wanneer bij u discriminatie wordt gemeld en u wilt daar werk van maken dan kunt u dat bij ons melden.

Stichting Nieuwe Alphenaren is aangesloten bij Stichting IDB, Inclusie en Discriminatie Bestrijding.

Stichting IDB is centraal aanspreekpunt voor 23 gemeenten in Holland Midden en Haaglanden en behandelt, adviseert en bemiddelt in geval van discriminatie klachten.


Bij Stichting Nieuwe Alphenaren staan hiervoor als aanspreekpunten opgesteld: Ruby Loppé en Kees Wenting.

Voor meer informatie over Stichting IDB zie: https://stichtingidb.nl/. U kunt hier ook rechtstreeks melden.10. Buurtbemiddeling in Alphen aan den Rijn


Voor je het weet groeien kleine irritaties in een buurt uit tot grote conflicten. Helaas zijn statushouders daar ook regelmatig bij betrokken. Heel begrijpelijk soms.
Buurtbemiddeling van Participe helpt om het niet zover te laten komen. Met informatie, advies en bemiddeling zorgen zij dat er weer ruimte komt voor wederzijds begrip.
De bemiddelaars zijn een twintigtal getrainde vrijwilligers, sommige met professionele achtergronden. Ze dragen geen oplossingen aan, maar helpen buren om zelf een oplossing te vinden.
Voor meer informatie zie bijgaande folder.

Contact met buurtbemiddeling: telefoon 0172 – 42 75 00, e-mail buurtbemiddeling@participe.nl:


DAG

TIJD

GEBIED

ADRES

Maandag

09.30 - 11.30

Alphen Centrum

Gemeentehuis, Stadhuisplein 1

Maandag

10.00 - 11.30

Alphen West

Westerhove, Anna van Burenlaan 147

Woensdag

14.00 - 16.00

Alphen West

Wijkcentrum kerk en Zanen, De Oude Wereld 51-56

Woensdag

14.30 - 16.30

Alphen Noord

Polluxstraat 5

Donderdag

10.00 - 13.00

Boskoop

Raadhuisplein 1

1e donderdag van de maand

09.00 - 11.30

Rijnwoude

Dorpsstraat 48 -50